ჩვენ ვეძებთ

თქვენ პოულობთ

ხ.დ.კ

    განაცხადის გასაკეთებლად, აირჩიეთ სასურველი ვაკანსია და დააჭირეთ ღილაკს "განაცხადის გაკეთება". განაცხადის გასაკეთებლად აუცილებელია გავლილი გქონდეთ ავტორიზაცია www.hrajara.gov.ge-ზე და შევსებული გქონდეთ ელექტრონული რეზიუმე.  განაცხადი ითვლება გაკეთებულად შესაბამისი სისტემური შეტყობინების  - "განაცხადი უკვე გაკეთებულია, პასუხი მოგივათ ელ.ფოსტაზე" - გამოჩენის შემდეგ.                                         

განაცხადი გაგზავნილად ითვლება მას შემდეგ, როცა დაინახავთ შესაბამის სისტემურ შეტყობინებას -  "განაცხადი უკვე გაკეთებულია, პასუხი მოგივათ ელ.ფოსტაზე". 

რეგისტრაციისათვის ირჩევთ ღილაკს ,,რეგისტრაცია'' შემდეგ ირჩევთ ღილაკს ,,რეზიუმეს რეგისტრაცია''  და ავსებთ ველებს.  

ორგანიზაციის რეგისტრაციისათვის ირჩევთ ღილაკს ,,რეგისტრაცია'' შემდეგ ირჩევთ ღილაკს ,,კომპანიის რეგისტრაცია''  და ავსებთ ველებს.  

უნდა დარეგისტრირდეთ ჩვენს საიტზე, შეავსოთ ელექტრონული რეზიუმე და განაცხადი გააკეთოთ მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში.

ბმულები