ჩვენ ვეძებთ

თქვენ პოულობთ

კონკურსი 2014 -1

მთავარი სპეციალისტი - საზოგადოებასთან უირთიერთობის დარგისა და მთავარი სპეციალისტი - იურისტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული საჯარო კონკურსი


ბრძანება #01-03/6  სააგენტოს ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად საჯარო კონკურსის ჩატარების თაობაზე

საატესტაციო კომისია და სამდივნო

ოქმი N 1

ოქმი N 2

ოქმი N 3

ოქმი N 4

 

საპრეტენზიო კომისია

ბმულები