ჩვენ ვეძებთ

თქვენ პოულობთ

კონკურსი 2014 -2

ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული საჯარო კონკურსი

 

ბრძანება #01-03/26 სააგენტოს ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად საჯარო კონკურსის ჩატარების თაობაზე

 

საატესტაციო კომისია

სამდივნო

საპრეტენზიო კომისია

ოქმი#5

ოქმი#6

ოქმი 7

ბმულები