ჩვენ ვეძებთ

თქვენ პოულობთ

სიახლეები

კონკურსი დასაქმების სააგენტოში

კონკურსი დასაქმების სააგენტოში

 დასაქმების სააგენტო 2017 წლის მიზნობრივი ქვეპროგრამის ,,სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციის'' ფარგლებში აცხადებს შრომითი კონსულტანტების კონკურს.
 2017 წლის 27 იანვრამდე   შეავსეთ განაცხადის ფორმა (დანართი) და წარმოადგინეთ დასაქმების სააგენტოში, შემდეგ მისამართზე:  ქ ბათუმი, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა N70/72


 ქვეპროგრამის წესი 

ბმულები