ჩვენ ვეძებთ

თქვენ პოულობთ

სიახლეები

,,პროფესიული გადამზადების’’ მოსარგებლეთა შერჩევა დაიწყო

,,პროფესიული გადამზადების’’ მოსარგებლეთა შერჩევა დაიწყო

 აჭარის დასაქმების სააგენტოში 2017 წლის დასაქმების სააგენტოს მიზნობრივი ქვეპროგრამის ,,პროფესიული გადამზადების’’ მოსარგებლეთა შერჩევის მიზნით გასაუბრება დაწყო. პროგრამისთვის საბოლოოდ 100 ბენეფიციარი უნდა შეირჩეს, რომლებიც სხვადასხვა სპეციალობებში გადამზადდებიან, შეისწავლიან უცხო ენებს ( რუსულს, ინგლისურს ან თურქულს) და გაივლიან საწარმოო პრაქტიკას. განაცხადების მიღება 1 თებერვლამდე გრძელდება. ადგილები შეზღუდულია. 

ბმულები