ჩვენ ვეძებთ

თქვენ პოულობთ

სიახლეები

 სამმხრივი მემორანდუმი დასაქმების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის გატარებისთვის

სამმხრივი მემორანდუმი დასაქმების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის გატარებისთვის

 აჭარის რეგიონის დასაქმების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის გატარების  ხელშეწყობის მიზნით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს,  სასტუმრო და გამაჯანსაღებელ  კომპლექს „Castello mare”-ს და  სსიპ საზოგადოებრივ  კოლეჯ  „ახალი ტალღა“ს შორის სამმხრივი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი დასაქმების სააგენტოს დირექტორმა თეიმურაზ კახიძემ,  „Castello mare”-ს სასტუმროს  მართვისა და მომსახურების დეპარტამენტის ხემძღვანელმა  ვლადიმერ კუვშინოვმა   და სსიპ საზოგადოებრივ  კოლეჯ „ახალი ტალღის“ დირექტორმა დავით მჭედლიშვილმა მოაწერეს.

 ურთიერთშეთანხმება მიზნად ისახავს, აჭარის მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობას, როგორც ბიზნეს გარემოს სრულყოფის, ისე შრომის ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის. აღნიშნული კი მიიღწევა კერძო სექტორის, საჯარო ორგანიზაციებისა და პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებლებს შორის რეგულარული, ინტერაქტიული თანამშრომლობით. კოორდინირებულმა სამოქმედო გეგმამ უნდა უზრუნველჰყოს მოსახლეობის ყველა ფენის პროფესიული და  პიროვნული განვითარებისათვის საჭირო თანაბარი პირობების შექმნა, მათი დასაქმების ან თვითდასაქმების პერსპექტივით.

 დასაქმების სააგენტო   ,,პროფესიული გადამზადების’’ ქვეპროგრამის ბიზნესის  მოთხოვნებზე მაქსიმალურად ადაპტირებისა და შესაბამისი სასწავლო მოდულების შემუშავების მიზნით, სისტემატურად ზრუნავს კოორდინირებულად ითანამშრომლოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და კერძო სექტორს შორის. სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო, სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“ და სასტუმრო „Castello mare” ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ამოცანების შესრულებაზე კოორდინირებულად იზრუნებენ. შეთანხმების თანახმად, სასტუმრო და გამაჯანსაღებელი  კომპლექსი „Castello mare”   იღებს  ვალდებულებას თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით, ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართათვის უზრუნველყოს საწარმოო პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობა სასტუმრო საქმის სპეციალისტის, მზარეულის, კონდიტერისა და ბარმენის პროფესიებში.  

ბმულები