ჩვენ ვეძებთ

თქვენ პოულობთ

სიახლეები

ეძებთ სამსახურს, გსურთ შეიძინოთ ახალი პროფესია?

ეძებთ სამსახურს, გსურთ შეიძინოთ ახალი პროფესია?

 ეძებთ სამსახურს, გსურთ შეიძინოთ ახალი პროფესია, შეისწავლოთ  სპეციალობისთვის აუცილებელი ტერმინოლოგია ინგლისურ, თურქულ ან რუსულ ენებზე, გაიაროთ საწარმოო პრაქტიკა, მიიღოთ სამუშაო გამოცდილება სააგენტოს პარტნიორ ორგანიზაციებში, აიღოთ შესაბამისი სერტიფიკატი და  დასაქმდეთ?

 2017 წლის 1 თებერვლამდე შეავსეთ  ,,პროფესიული გადამზადების’’ მოსარგებლის განაცხადის ფორმა (დანართი N1) და ჩაერთეთ  აჭარის დასაქმების სააგენტოს  ,,პროფესიული გადამზადების “ მიზნობრივ პროგრამაში. 

ბმულები