პროგრამისტი
გერმანია

მოვალეობა:

პერიოდი:

განაკვეთი:

ანაზღაურება:

დამატებითი პირობები: