--
სააგენტოს თანამშრომლები
სააგენტოს სტრუქტურა პოზიცია სახელი,გვარი
ხელმძღვანელობა დირექტორი თეიმურაზ კახიძე
ხელმძღვანელობა დირექტორის მოადგილე ნანა დიასამიძე
აპარატი უფროსი ნათია ჯაიანი
აპარატი მთავარი სპეციალისტი (საქმის მწარმოებელი) მაია ბერიძე
აპარატი მთავარი სპეციალისტი სამეურნნეო დარგში ჯემალ ხიმშიაშვილი
აპარატი მთავარი სპეციალისტი იურისტი ელზა გოგიტიძე
აპარატი მთავარი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში ნინო კახიძე
ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება უფროსი მანოლა ფევაძე
ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება მთავარი სპეციალისტი ეკონომისტი ზურაბ ჯორთმენაძე
ბათუმის განყოფილება უფროსი ირმა სანიკიძე
ბათუმის განყოფილება მთავარი სპეციალისტი გიორგი წულუკიძე
ბათუმის განყოფილება მთავარი სპეციალისტი ჯაბა ბერიძე
ქობულეთის განყოფილება უფროსი დავით ამაღლობელი
ქობულეთის განყოფილება მთავარი სპეციალისტი მირანდა ხაჯიშვილი
ხელვაჩაურის განყოფილება უფროსი მუხრან დიასამიძე
ხელვაჩაურის განყოფილება მთავარი სპეციალისტი გურანდა ბოლქვაძე
ქედის განყოფილება უფროსი თინა თებიძე
ქედის განყოფილება მთავარი სპეციალისტი ლამზირა ჯაბნიძე
შუახევის განყოფილება უფროსი ჯაბა ფუტკარაძე
შუახევის განყოფილება მთავარი სპეციალისტი თამილა ქობულაძე
ხულოს განყოფილება უფროსი სოფიკო აბულაძე
ხულოს განყოფილება მთავარი სპეციალისტი როინ პაქსაძე